Регионална библиотека “Н. Фурнаджиев”

интерактивна система

Избери друго

ИЗДАНИЯ

 

100 години Исторически музей - Пазарджик

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

(1911 – 2011)

ПАЗАРДЖИК

2011
 
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Повод за изработването на библиографията е 100-годишният юбилей на Регионален исторически музей – Пазарджик, един от водещите и най-стари музеи в България. Извършено е библиографско изследване, което има за цел да представи в систематизиран вид дейността на музея от възникването му до днес.

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АРНАУДОВ

КРАЕВЕД

БИОБИБЛИОГРАФИЯ

ПАЗАРДЖИК

2010
 
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Библиографският указател се издава по случай 77-годишнината на краеведа, историка и общественика Александър П. Арнаудов и е по повод 50 години от излизането на първата му научна публикация. Библиографията има за цел да отрази във възможно най-висока пълнота цялостната научна, изследователска и обществена дейност на Александър П. Арнаудов, както и да направи преглед на публикациите за него.

 

ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ „ПРОФ. ИВАН СПАСОВ” В ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ

Библиография (1976-2009)

ПАЗАРДЖИК

2010
 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Традиционният за Пазарджик международен зимен фестивал съществува вече тридесет и пет години.
За почитателите на симфоничната музика, Градският съвет за изкуство и култура и Симфоничният оркестър, организират през 1976 г. камерно-поетични концерти „Зимни музикални вечери” чийто инициатор, създател и вдъхновител е композиторът проф. Иван Спасов. На 19 януари е първият концерт от този цикъл под негово диригентство. За тези музикални празници оркестърът подбира стилни програми от класиката, романтизма и съвременната музика, а замисълът е – градът ни да се превърне в един от съвременните центрове за интензивен музикален живот. След смъртта на професора фестивалът носи неговото име - Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов”.
Атмосферата, която обхваща Пазарджик в началото на всяка година, посещаемостта на концертите, вълшебството на музиката и желанието те да продължават, доказват необходимостта от тези срещи с изкуството.
Настоящият библиографски указател „Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов” в периодичния печат” съдържа публикации за периода 1976-2009 г. Включени са статии, отзиви, интервюта на диригенти, солисти на България и гости от чужбина, както и на любители на музиката.
За изготвянето на библиографията са използвани възможностите на библиотеката.
Включени са 234 публикации, номерирани
последователно и придружени от анотации.

  

50 ГОДИНИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ”
ЮБИЛЕЙНО БИБЛИОГРАФСКО ИЗДАНИЕ

ПАЗАРДЖИК
2009
 
Библиографският указател се издава по случай 50-годишнината от основаването на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” - Пазарджик. Целта на изданието е да направи цялостен преглед на публикациите за библиотеката от създаването й през 1959 г. като Окръжна библиотека до м. декември 2008 г. Включени са и материалите, поместени в първия библиографски указател, издаден през 1984 г. по повод 25-годишния юбилей на библиотеката.
 

  

ИМИТЪР БОЯДЖИЕВ, 1880-1911 , БИОБИБЛИОГРАФИЯ

Книгата се издава по повод 50-годишнината на Регионална  библиотека  „Никола Фурнаджиев”  и  150 години от създаването на първата библиотека в Пазарджик.

 

 

 

ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ
1891 – 1973

БИОБИБЛИОГРАФИЯ
2013

Биобиблиографията се издава по повод 122 години от рождението и 40 години от смъртта на бележития български географ, дългогодишен директор на Географския институт при СУ „Св. Климент Охридски” и председател на Българското географско дружество проф. д-р Иван Атанасов Батаклиев.