Регионална библиотека “Н. Фурнаджиев”

интерактивна система

Избери друго

ФОНДОВЕ

Фондът на библиотеката е обособен по видове издания. Комплектува се чрез покупка и дарения. Надхвърля 281 000 тома. Годишно нараства с около 4000 нови постъпления. Универсален по съдържание, той се ползва от широк кръг читатели - от учащи се до специалисти. Всеки библиотечен документ, с изключение на презентните екземпляри, на изданията в читалните и на старопечатните, редки и ценни издания, се заема за дома.

 

 

 

 

 

 

Фонд от книги -  обемът му е 253 784 тома.  Разпределен е в хранилище и на свободен достъп.
Колекция “Старопечатни, редки и ценни издания” – съдържа 622 тома. Старопечатните книги са издадени в периода до Освобождението и обхващат характерните за епохата на Възраждането културно-просветни и религиозни издания. Във фонда от старопечатни, редки и ценни издания се съхраняват и издания на старотурски, старогръцки, първи издания на класици в литературата ни, също и книги с висока издателска стойност и ярко изкуствоведско оформление.

Библиотековедски фонд – наброява около 650 т. книжни единици от областта на библиотекознанието и библиографията.
Фонд “Иван Сестримски” – съдържа 710 книги с автографи, адресирани към литературния критик.
Фонд “Краезнание” – обхваща над 2500 различни по съдържание и вид  издания за Пазарджишкия край, също и творби на местни автори.
Освен книги, фондът включва и афиши, картички, плакати, CD-носители.  
Справочен фонд – представя над 3850 стойностни енциклопедии и речници, CD-ROM издания, както на български, така и на чужди езици.
Фонд “Графически издания”- обхваща над 3400 художествени албумии листова графика от различните области на знанието.
Фонд “Картографски издания”- включва над 200 физико-географски карти на отделни страни и глобуси.
Фонд “Периодични издания”- включва 9100 книговезки тома - вестници, списания, периодични сборници, единични листове.
Фонд “Нотни издания” е с обем 2892 тома нотни издания, съдържащи музикални произведения заотделни инструменти, партитури, школи и солфежи.
Фонд “Оригинални произведения на изкуството“- представя 134 оригинални картини и пластики на местни художници.
Фонд “Репродукции” – съдържа 378 репродукции на картини, които могат да се заемат за дома.
Фонд “Грамофонни плочи” – представен е от 5737 винилови плочи със записи на музикални и художествени произведения. 
Фонд ”Аудио-визуални материали” – разнороден по вид на информационните носители, съдържа:
аудиокасети, наброяващи 1311 единици – записи на музикални и художествени произведения, като 551 от тях съставляват сбирката от “говорещи книги”, предназначена за лица с увредено зрение; видеокасети – 129 броя; компактдискове – 1486 DVD и 2547 CD с разнообразно съдържание - музикални изпълнения, игрални, анимационни, документални филми и др., 57 от тях са „говорещи книги”; Аудио-визуални комплекти - 175 броя, предимно езикови курсове;
Фонд “Детски игри”  - включва традиционни и електронни игри, които се комплектуват за малките читатели на библиотеката.


Забележка: Цифровите данни относно обема на фондовете са към 1 януари 2019 г.
 

 

   

Галерия