Регионална библиотека “Н. Фурнаджиев”

интерактивна система

Избери друго

60 Г. БИБЛИОТЕКА "НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ"

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНИЯТА ЗА 60 Г. БИБЛИОТЕКА"НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ"

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ“-ПАЗАРДЖИК
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НА УЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„16 ДЕСЕТИЛЕТИЯ-ОТ КНИЖОВНО СРЕДИЩЕ ДО НАВИГАТОР В ЦИФРОВИЯ СВЯТ“
ПОСВЕТЕНА НА 60 ГОДИНИ БИБЛИОТЕКА “НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ“-ПАЗАРДЖИК И 160 ГОДИНИ БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО  В ПАЗАРДЖИК

ЮБИЛЕЙНИТЕ ТЪРЖЕСТВА СА ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Г-Н ТОДОР ПОПОВ

 

П Р О Г Р А М А

11 април 2019 г. , гр. Пазарджик

Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев“

11 април 2019 г./четвъртък/

11,30-12,30 ч.- Регистрация на участниците
12,30-13.00 ч. - Откриване на изложба Регионална библиотека “Н. Фурнаджиев“-културно-образователен и информационен център
13.00 ч. - Откриване на Зала на писателите
13.00 ч - Откриване на конференцията

Модератор : доц.д-р Юлия Савова
Първа сесия: 13,30-15.00 ч.
„Читалнята и библиотеката на читалище “Виделина“ в Пазарджик в периода 1885-1936 г.“- по документи на Държавен архив-Пазарджик
Ненка Иванова Директор на Държавен архив-Пазарджик

„Константин Величков – радетел за развитието на библиотечното дело“
Иванка Кибритова Експерт-уредник в Къща-музей „К. Величков“-гр. Пазарджик

„Стоян Аргиров и основите на библиотекознанието в България“
Марин Иванов Библиотекар в РБ “Н.Фурнаджиев“- гр.Пазарджик

"Екологични насоки за съхранение на хартиени колекции"
д-р Искра Цветанска - УниБИТ

„Обучението в учтивост – аспект от съвременната организационна култура на българските библиотеки“
Д-р Диана Блъскова НБ“Иван Вазов“-гр.Пловдив

15.00-15,25 ч. –Кафе-пауза
Втора сесия: 15,30 -17.00 ч.

„Библиотеките в съвременната информационна среда"
Деница Димитрова-докторант в УниБИТ Деница Младенова-докторант в УниБИТ

„Пловдивските “Глобални библиотеки” – библиотеки на 21 век“
Ангелина Ставрева НБ “Иван Вазов“- Пловдив

"Библиотекарят през призмата на съвременното общество“
Деница Димитрова докторант в УниБИТ

„За реалното и мнимото място на една библиотека в социалното пространство“
Доц. д-р Евгения Русинова УниБИТ

„Библиотеката като обект на културно – историческо изследване"
Проф. Николай Поппетров Институт за исторически изследвания към БАН

„За модела на публичната библиотека и нейната социална роля“
Доц. д-р Юлия Савова УниБИТ

17,15 ч. Закриване на конференцията

18,30 ч. Тържествен концерт- Драматичен театър “К. Величков“

Галерия